Ontwerpbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen legt de verboden uit de EU verordening 2015/2283 vast. Dit is noodzakelijk om bestuurlijke boetes te kunnen opleggen bij overtreding van de verboden. Het besluit heeft geen gevolgen voor de regeldruk. Dat constateert ATR in een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ATR advies aan het Ministerie van VWS over nieuwe voedings en genetisch gemodificeerde levensmiddelen