Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet betreft een sectorale regeling voor een actieve openbaarmakingsplicht in de zorg. ATR adviseert om inzichtelijk te maken waarom de actieve openbaarmakingsplicht voor deze sector in sectorale regelgeving wordt vastgelegd en niet in een generieke wet als de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Verder adviseert ATR om een kleine omissie in de regeldrukparagraaf weg te nemen. Deze omissie betreft de mogelijkheid voor betrokken burgers en bedrijven om een reactie te geven om de openbaar te maken gegevens. De daarvoor vereiste handelingen zijn nog niet in beeld gebracht en berekend.

 

Het advies van ATR vindt u hier.

De consultatieversie van het ontwerpbesluit vindt u hier.