Onvoldoende inzicht in gevolgen VN-verdrag voor de regeldruk

Mensen met een handicap kunnen bedrijven, winkels en dienstverleners voortaan vragen om fysieke en andere drempels weg te nemen. Dit nieuwe verzoekrecht voor burgers staat in de Uitvoeringswet bij het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. De wet streeft een belangrijk maatschappelijk doel na. Maar de keerzijde van de wet is: extra aanpassingskosten en meer regeldruk voor bedrijven. In een advies over deze wet stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, dat de verwachte aanpassingskosten voor het bedrijfsleven in kaart moeten worden gebracht. Zonder inzicht in deze kosten is een goede belangenafweging niet mogelijk.

 

Breng de regeldruk voor bedrijven in kaart

Burgers met een handicap moeten uiteraard ook toegang kunnen krijgen tot alle bedrijven en winkels in Nederland. Of in staat zijn om van alle diensten van een organisatie gebruik te maken.Maar bedrijven moeten daarvoor aanpassingen aanbrengen en kosten maken. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van een lagere toonbank voor mensen in een rolstoel. “De Uitvoeringswet dient een belangrijk maatschappelijk doel. Maar de kosten van de wet voor het bedrijfsleven moeten wel proportioneel zijn. Het is nodig om de maatschappelijke baten van de wet goed af te wegen tegen de extra lasten voor bedrijven”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal. Om dat mogelijk te maken moet een realistische schatting van deze kosten worden gemaakt. Jan ten Hoopen: “In de toelichting op de wet ontbreekt zo’n schatting. Daardoor ontstaat het risico dat de kosten voor bedrijven hoog oplopen. Om die kosten niet de spuigaten uit te laten lopen, zou het goed zijn als het kabinet alsnog zo’n schatting maakt”.