Openbaar maken van fiscale vergrijpboeten

Op 19 december 2018 is voor consultatie opengesteld het wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten. Uit de Panama-papers en de verhoren van de ondervragingscommissie fiscale constructies, bleek dat verschillende beroepsbeoefenaren een belangrijke rol spelen bij het opstellen en implementeren van structuren voor belastingontwijking en -ontduiking. Daar moeten maatregelen tegen worden getroffen. Met dit wetsvoorstel worden vergrijpboeten openbaar gemaakt. Dat moet beroepsbeoefenaren afhouden van deze fiscale structuren.
In een brief aan de staatssecretaris van Financiën laat ATR weten dat de noodzaak voor het treffen van maatregelen toereikend zijn gemotiveerd. De preventieve werking van het openbaar maken wordt als vanzelfsprekend aangenomen. ATR ziet echter het risico dat de beroepsbeoefenaren daardoor ontwijkend gedrag zullen gaan vertonen en adviseert om toe te lichten hoe deze maatregel het beoogde effect zal bereiken.

Naar het oordeel van ATR zou het minder belastend zijn als MKB wordt uitgezonderd door kleine boetes, kleine overtredingen of kleine bedrijven uit te zonderen. Mogelijk kan een VOG een alternatief bieden voor het openbaar maken. Ook adviseert ATR om rechtsbescherming te bieden tegen het openbaar maken van vergrijpboeten en om de regeldruk in beeld te brengen.

ATR advies aan de Minister van Financien over  Openbaar maken van vergrijpboeten