Aktueel

Benoeming ATR College

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees, Eric Janse de Jonge en  Hayke Veldman als voorzitter en respectievelijke leden van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

College en secretaris

Het college van ATR bestaat uit drie collegeleden. Voorzitter is mevrouw M.A. (Marijke) van Hees. De andere collegeleden zijn de heer E.J. (Eric) Janse de Jonge (links op de foto) en de heer H.S. (Hayke) Veldman (2e van links). Het college wordt ondersteund door een secretariaat o.l.v. de heer R.W. (Rudy) van Zijp (rechts op foto).