Actueel

Benoeming ATR College

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees, Eric Janse de Jonge en Remco van Lunteren als voorzitter en respectievelijke leden van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

College en secretaris

Het college van ATR bestaat uit drie collegeleden. Voorzitter is mevrouw M.A. (Marijke) van Hees. De twee collegeleden zijn de heer E.J. (Eric) Janse de Jonge en de heer J.W.R. (Remco) van Lunteren. Het college wordt ondersteund door een secretariaat o.l.v. de heer R.W. (Rudy) van Zijp.