H.S. (Hayke) Veldman

De Ministerraad heeft Hayke Veldman per 1 februari 2022 benoemd als collegelid van ATR. Hayke vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Remco van Lunteren. Hayke brengt binnen het college kennis in van politiek, bestuur en ondernemerschap. Hij was eerder lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder was op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken en medische zorg. Ook heeft hij veel ervaring in de gemeentelijke politiek. Verder heeft hij sinds 2010 een eigen adviesbureau.

De benoeming gold tot 1 december 2022. De benoeming is vervolgens vernieuwd voor een periode van ten hoogste 2 jaar (tot 1 december 2024) of tot inwerkingtreding van de instellingswet waarmee ATR permanent zal worden.