E.J. (Eric) Janse de Jonge

De Ministerraad heeft op vrijdag 23 juni 2017 de heer E.J. (Eric) Janse de Jonge benoemd tot collegelid van ATR. Eric brengt binnen het college kennis in van het staats- en bestuursrecht, het vakgebied waarop hij docent was aan de Universiteit Tilburg. Eric was verder gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, met de portefeuilles Ruimtelijke ordening, land- en tuinbouw en verkeer en vervoer. Tussen juni 2007 en juni 2011 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ook was hij van 2012 tot 2019 voorzitter van het Nationaal Beraad Openbaar Vervoer (NOVB). In 2017 en 2018 was Eric lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel (Commissie-Remkes). Thans is hij voorzitter van Vereniging voor Binnenhavens en Coördinerend voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie Provincie Noord-Brabant.

Op 3 maart 2021 heeft de regering besloten tot herbenoeming van Eric als lid van het college van ATR. De herbenoeming gold tot 1 december 2022. De benoeming is vervolgens vernieuwd voor een periode van ten hoogste 2 jaar (tot 1 december 2024) of tot inwerkingtreding van de instellingswet waarmee ATR permanent zal worden.