E.J. (Eric) Janse de Jonge

De Ministerraad heeft op vrijdag 23 juni 2017 de heer E.J. (Eric) Janse de Jonge benoemd tot collegelid van ATR. Eric brengt binnen het college kennis in van het staats- en bestuursrecht, het vakgebied waarop hij docent was aan de Universiteit Tilburg. Eric was verder gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, met de portefeuille verkeer en vervoer. En tussen juni 2007 en juni 2011 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Momenteel is Eric voorzitter van het Nationaal Beraad Openbaar Vervoer (NOVB), voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens en lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel.

Op 3 maart 2021 heeft de regering besloten tot herbenoeming van Eric als lid van het college van ATR. De herbenoeming geldt tot 1 december 2022.