M.A. (Marijke) van Hees

De Ministerraad heeft op vrijdag 23 juni 2017 mw. M.A. (Marijke) van Hees benoemd tot voorzitter van ATR. Marijke brengt als voorzitter van het college kennis in van politiek en bestuur. Zij werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Marijke is momenteel o.a. ook voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Onlangs heeft zij het voorzitterschap van de Raad van Cultuur beëindigd. Eerder was zij o.a. wethouder Cultuur, Economie & Innovatie en Middelen in Enschede en landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid.

Op 3 maart 2021 heeft de regering besloten tot herbenoeming van Marijke als voorzitter van ATR. De herbenoeming gold tot 1 december 2022. De benoeming is vervolgens vernieuwd voor een periode van ten hoogste 2 jaar (tot 1 december 2024) of tot inwerkingtreding van de instellingswet waarmee ATR permanent zal worden.