Secretaris Rudy van Zijp

Rudy van Zijp (1961) werkt sinds 1 juni 2017 als secretaris bij Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Daarvoor was hij secretaris van Actal.  En eerder vervulde hij diverse managementposities bij het ministerie van Economische Zaken. Hij heeft in die functies gewerkt op het terrein van het aanbestedingsbeleid, het consumentenbeleid, het innovatiebeleid en in diverse marktordeningsprojecten (telecom, emissiehandel).