J.W.R. (Remco) van Lunteren

De Ministerraad heeft op vrijdag 23 juni 2017 de heer J.W.R. (Remco) van Lunteren benoemd tot Collegelid van ATR. Remco  brengt binnen het college expertise in over bedrijfsvoering, de zorg en het provinciaal bestuur. Remco is momenteel divisiemanager bij het UMC Utrecht. Verder is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor en vervult hij de rol van bestuurlijk aanjager van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Remco werkte eerder als algemeen directeur van een familiebedrijf. En hij was gedeputeerde in de provincie Utrecht met als portefeuille Financiën, economische zaken, verkeer en vervoer en P&O.

Op 3 maart 2021 heeft de regering besloten tot herbenoeming van Remco als lid van het college van ATR. De herbenoeming geldt tot 1 december 2022.

Remco van Lunteren is per 1 november 2021 benoemd als lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij heeft aangegeven naar aanleiding van die benoeming terug te  treden als lid van ATR.  De vacature die daardoor ontstaat, is ingevuld met de benoeming van Hayke Veldman als collegelid van ATR.