Secretariaat

Het secretariaat van ATR bestaat uit achttien medewerkers. De ambtelijke leiding is in handen van de secretaris, Rudy van Zijp. De medewerkers van het secretariaat zijn elk accounthouder voor een ministerie en/of voor een inhoudelijk thema. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende accounts.

Algemene Zaken

Rudy van Zijp
070 – 310 86 66

r.w.vanzijp@atr-regeldruk.nl

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ruben Spelier                                             
070 – 310 86 74
r.spelier@atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne                                             
070 – 310 86 67
i.debruine@atr-regeldruk.nl

Henk Griffioen
070 – 310 86 71
h.griffioen@atr-regeldruk.nl 

Buitenlandse Zaken (incl. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Sjors Hegger

070 – 310 86 73
s.hegger@atr-regeldruk.nl

Defensie

Marcel Kieviet
070 – 310 86 69
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl

Economische Zaken en Klimaat

Sjors Hegger
070 – 310 86 73
s.hegger@atr-regeldruk.nl

Henk Griffioen
070 – 310 86 71
h.griffioen@atr-regeldruk.nl

Jan Essink
070 – 310 86 72
j.essink@atr-regeldruk.nl

Financiën

Arvid van der Waart
070 – 310 86 76
a.vanderwaart@atr-regeldruk.nl

Peter Sevat
070 – 310 86 79
p.sevat@atr-regeldruk.nl

Hafida Chouaibi
070 – 310 86 75
h.chouaibi@atr-regeldruk.nl

Justitie en Veiligheid (incl. Rechtsbescherming)

Joram Hobo
070 – 310 86 64
j.hobo@atr-regeldruk.nl 

Peter Sevat
070 – 310 86 79
p.sevat@atr-regeldruk.nl

Infrastructuur en Waterstaat

Ruben Spelier
070 – 310 86 74
r.spelier@atr-regeldruk.nl

Arvid van der Waart
070 – 310 86 76
a.vanderwaart@atr-regeldruk.nl

Jan Essink
070 – 310 86 72
j.essink@atr-regeldruk.nl

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hafida Chouaibi
070 – 310 86 75
h.chouaibi@atr-regeldruk.nl

Jos Tonk
070 – 310 86 62
M: 06 – 29 57 46 92
j.tonk@atr-regeldruk.nl

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Marianne Ringma
070 – 310 86 77
m.ringma@atr-regeldruk.nl

Kim Schuurman
070 – 310 86 78
k.schuurman@atr-regeldruk.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Marcel Kieviet
070 – 310 86 69
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl

Sjors Hegger
070 – 310 86 73
s.hegger@atr-regeldruk.nl

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Marcel Kieviet
070 – 310 86 69
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne
070 – 310 86 67
i.debruine@atr-regeldruk.nl

Medeoverheden

Ruben Spelier
070 – 310 86 74
r.spelier@atr-regeldruk.nl

Jos Tonk
070 – 310 86 62
j.tonk@atr-regeldruk.nl

ICT

Henk Griffioen
070 – 310 86 71
h.griffioen@atr-regeldruk.nl

EU/Internationaal

Henk Griffioen
070 – 310 86 71
h.griffioen@atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne
070 – 310 86 67
i.debruine@atr-regeldruk.nl

Jan Essink
070 – 310 86 72
j.essink@atr-regeldruk.nl

Procedure advisering BNC-fiches

Henk Griffioen
070 – 310 86 71
h.griffioen@atr-regeldruk.nl

Jos Tonk
070 – 310 86 62
j.tonk@atr-regeldruk.nl

Communicatie en woordvoering

Bart Visser
06 – 11 37 63 99
b.visser@atr-regeldruk.nl

Secretariële ondersteuning

Birgul Samburkan
070 – 310 86 66
b.samburkan@atr-regeldruk.nl

Lies Spence
070 – 310 86 65
l.spence@atr-regeldruk.nl

Administratie en beleidsondersteuning

Ahmed Moaty
070 – 310 86 65
a.a.moaty@atr-regeldruk.nl