Secretariaat

Het secretariaat van ATR bestaat uit tien medewerkers. De ambtelijke leiding is in handen van de secretaris, Rudy van Zijp. De medewerkers van het secretariaat zijn elk accountanthouder voor een ministerie en/of voor een inhoudelijk thema. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende accounts.

Algemene Zaken


Rudy van Zijp
070 – 31 08 666

r.w.vanzijp[at]atr-regeldruk.nl

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Omgevingswet, Digitale overheid, Bezoldiging

Ruben Spelier                                             
070 – 31 08 674
r.spelier[at]atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne
070 – 31 08 667
i.debruine[at]atr-regeldruk.nl 

Woningmarkt, Democratie en openbaar bestuur, Inlichtingen en veiligheid

Angelique van Erp
070 – 31 08 664
a.vanerp[at]atr-regeldruk.nl

Buitenlandse Zaken (incl. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)


Herman Schippers

070 – 31 08 670

h.schippers[at]atr-regeldruk.nl

Defensie


Marcel Kieviet
070 – 31 08 669
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet[at]atr-regeldruk.nl

Economische Zaken en Klimaat


Paulien Officier
070 – 31 08 671

p.officier[at]atr-regeldruk.nl

Financiën


Herman Schippers
070 – 31 08 670

h.schippers[at]atr-regeldruk.nl

Infrastructuur en Waterstaat


Ruben Spelier
070 – 31 08 674

r.spelier[at]atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne
070 – 31 08 667
i.debruine[at]atr-regeldruk.nl

Justitie en Veiligheid (incl. Rechtsbescherming)


Angelique van Erp
070 – 31 08 664
a.vanerp[at]atr-regeldruk.nl

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Jos Tonk
070 – 31 08 662
M: 06 – 29 57 46 92
j.tonk[at]atr-regeldruk.nl

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (incl. Basis- en Voortgezet Onderwijs, Media)


Marianne Ringma
070 – 31 08 677

m.ringma[at]atr-regeldruk.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Marcel Kieviet
070 -31 08 669
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet[at]atr-regeldruk.nl

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (incl. Medische Zorg)


Marcel Kieviet
070 – 31 08 669
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet[at]atr-regeldruk.nl

Medeoverheden


Jos Tonk                                                                                         
070 – 31 08 662
M: 06 – 29 57 46 92
j.tonk[at]atr-regeldruk.nl

ICT


Herman Schippers
070 – 31 08 670
h.schippers[at]atr-regeldruk.nl

Tweede Kamer


Angelique van Erp
070 – 31 08 664
a.vanerp[at]atr-regeldruk.nl

EU/Internationaal


Paulien Officier
070 – 31 08 671
p.officier[at]atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne
070 – 31 08 667
i.debruine[at]atr-regeldruk.nl

Administratie en beleidsondersteuning


Ahmed Moaty
070 – 31 08 663

a.a.moaty[at]atr-regeldruk.nl

Secretariële ondersteuning


Birgul Samburkan
070 – 31 08 666
b.samburkan[at]atr-regeldruk.nl