Secretariaat

Het secretariaat van ATR bestaat uit tien medewerkers. De ambtelijke leiding is in handen van de secretaris, Rudy van Zijp. De medewerkers van het secretariaat zijn elk accountanthouder voor een ministerie en/of voor een inhoudelijk thema. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende accounts.

Algemene Zaken

Rudy van Zijp
070 – 310 86 66

r.w.vanzijp@atr-regeldruk.nl

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ruben Spelier                                             
070 – 310 86 74
r.spelier@atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne                                             
070 – 310 86 67
i.debruine@atr-regeldruk.nl

Wilma Speller-Boone
06 – 31 13 63 06
070 – 310 86 64
w.speller@atr-regeldruk.nl 

Buitenlandse Zaken (incl. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Herman Schippers

070 – 310 86 70
h.schippers@atr-regeldruk.nl

Defensie

Marcel Kieviet
070 – 310 86 69
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl

Economische Zaken en Klimaat

Herman Schippers
070 – 310 86 70
h.schippers@atr-regeldruk.nl

Sjors Hegger
070 – 310 86 73
M: 06 – 15 25 46 07
s.hegger@atr-regeldruk.nl

Marianne Ringma
070 – 310 86 77
M: 06 – 15 39 27 96
m.ringma@atr-regeldruk.nl

Financiën

Herman Schippers
070 – 310 86 70
h.schippers@atr-regeldruk.nl

Marcel Kieviet
070 – 310 86 69
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl

Justitie en Veiligheid (incl. Rechtsbescherming)

Wilma Speller-Boone
06 – 31 13 63 06
070 – 310 86 64
w.speller@atr-regeldruk.nl 

Herman Schippers
070 – 310 86 70
h.schippers@atr-regeldruk.nl

Infrastructuur en Waterstaat

Ruben Spelier
070 – 310 86 74
r.spelier@atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne
070 – 310 86 67
i.debruine@atr-regeldruk.nl

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Jos Tonk
070 – 310 86 62
M: 06 – 29 57 46 92
j.tonk@atr-regeldruk.nl

Ruben Spelier                                             
070 – 310 86 74
r.spelier@atr-regeldruk.nl

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Marianne Ringma
070 – 310 86 77
M: 06 – 15 39 27 96
m.ringma@atr-regeldruk.nl

Jos Tonk
070 – 310 86 62
M: 06 – 29 57 46 92
j.tonk@atr-regeldruk.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Marcel Kieviet
070 – 310 86 69
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl

Sjors Hegger
070 – 310 86 73
M: 06 – 15 25 46 07
s.hegger@atr-regeldruk.nl

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Marcel Kieviet
070 – 310 86 69
M: 06 – 29 58 19 05
m.j.p.m.kieviet@atr-regeldruk.nl

Isabelle de Bruïne
070 – 310 86 67
i.debruine@atr-regeldruk.nl

Medeoverheden

Marianne Ringma
070 – 310 86 77
M: 06 – 15 39 27 96
m.ringma@atr-regeldruk.nl

ICT

Herman Schippers
070 – 310 86 70
h.schippers@atr-regeldruk.nl

Tweede Kamer

Rudy van Zijp
070 – 310 86 66

r.w.vanzijp@atr-regeldruk.nl

EU/Internationaal

Isabelle de Bruïne
070 – 310 86 67
i.debruine@atr-regeldruk.nl

Administratie en beleidsondersteuning

Ahmed Moaty
070 – 310 86 65
a.a.moaty@atr-regeldruk.nl

Secretariële ondersteuning

Birgul Samburkan
070 – 310 86 66
b.samburkan@atr-regeldruk.nl