Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. (Marijke) van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer De Jonge bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. H.S. (Hayke) Veldman is lid van het college sinds 1 februari 2022. Hij werkt als zelfstandig strategisch adviseur. De heer Veldman is voormalig lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder was op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en medische zorg. Ook heeft hij ervaring in het lokale bestuur. Binnen het college brengt hij kennis en ervaring in van politiek, bestuur en ondernemerschap.

Laatste berichten

Lessen voor lastenluwe regels - Onderzoek naar de werkbaarheid en regeldruk van de Covid-19 steunmaatregelen

Het kabinet heeft na het uitbreken van de Covid-19 pandemie ingrijpende…

Wet centralisatie ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen

In 2016 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen…

Aanvullende zienswijze Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Op 13 juli 2021 is aan ATR voor een aanvullende zienswijze voorgelegd…

Jaarverslag 2021: Regeldruk burgers en bedrijven minder in beeld

Kwaliteit onderbouwing regelgeving onder forse druk Het Adviescollege…

Besluit identificatiemiddelen voor burgers i.v.m. de Wet digitale overheid

Op 30 maart 2020 is het voorgenomen Besluit identificatiemiddelen…

Regeling betrouwbaarheidsniveaus Wet Digitale Overheid

Op 8 juli 2020 is de voorgenomen Regeling betrouwbaarheidsniveaus…

Besluit overstapdienst telecom

De Telecommunicatiewet stelt regels voor het overstappen naar…

Wet toekomst accountancysector

De kwaliteit van de wettelijke controles blijft achter bij het…

Tijdelijke Regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld

Deze tijdelijke regeling maakt een pilot mogelijk waarin het…

Wijzigingsvoorstellen in verband met het publiek identificatiemiddel op het rijbewijs

Op 28 juli 2020 zijn twee voorstellen voor toetsing en advies…