Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Op 20 december 2019 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Op 29 november 2019 is de wijziging van Wet gewasbeschermingsmiddelen…

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Op 13 december 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…

Wijziging Woningwet en BTIV naar aanleiding van evaluatie

Op 29 november 2019 ontving ATR voor advies de wijzigingsvoorstellen…

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs i.v.m. de afschaffing van de rekentoets

ATR heeft op 17 mei 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…

Subsidieregeling STAP-budget

Op 5 augustus 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Subsidieregeling…

Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

ATR heeft op 7 januari 2019 over het concept van de Wet pensioenverdeling…

Wetvoorstel plan van aanpak witwassen

Op 3 december 2019 heeft het Ministerie van Financiën het Wetsvoorstel…

Invoeringsregeling Omgevingswet

Op 12 december 2019 heeft het Ministerie van BZK de voorgenomen…

Besluit Crisis- en herstelwet twintigste tranche

Op 20 november 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen…

Wet minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Op 31 oktober 2019 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en…

Wetsvoorstel versterking Groningen

Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen…