Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. (Marijke) van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Janse de Jonge bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. H.S. (Hayke) Veldman is lid van het college sinds 1 februari 2022. Hij werkt als zelfstandig strategisch adviseur. De heer Veldman is voormalig lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder was op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en medische zorg. Ook heeft hij ervaring in het lokale bestuur. Binnen het college brengt hij kennis en ervaring in van politiek, bestuur en ondernemerschap.

Laatste berichten

Advies Regeling Tijdelijke wet Groningen

Mensen die hun woning of bedrijfsgebouw in aardbevingsgebieden…

Advies vergunningverlening windenergiegebied IJmuiden Ver

Windparkexploitanten kunnen de eerste vergunningen van windenergiegebied…

Advies Regeling tegemoetkoming energiekosten blokaansluitingen

Bewoners met een blokaansluiting ontvangen een aanvullende tegemoetkoming…

Verklaring accountant bij controle gebruik energiebronnen niet meer nodig

Het is positief dat energieproducenten niet langer een accountantsverklaring…

Voorstel lokaal verbod tijdelijke verhuur vraagt betere onderbouwing

Dit voorstel wijzigt de Wet goed verhuurderschap. Het voorstel…

Inzicht in zeer zorgwekkende stoffen belangrijk, aanleveren gegevens kan simpeler

De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ook wel ZZS-emissies…

Fiscale regelingen

Het kabinet wil toewerken naar een eenvoudiger belastingstelsel.…

Wetsvoorstel betaalbare huur vraagt nadere onderbouwing

De effectiviteit van het voorstel om de middenhuursector te reguleren…