Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Voorontwerp NV-recht en m/v verhouding

Op 6 april 2020 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)…

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Het wetsvoorstel legt de taak van gemeenten om meervoudige problematiek…

Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 4 februari 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wijziging besluiten in verband met snelheidsverhoging, kentekenplicht en APK-plicht voor landbouwvoertuigen

Op 7 februari 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Alcoholregeling

In de Alcoholwet is geregeld dat verkopers geen alcohol mogen…

Alcoholbesluit

In de Alcoholwet is geregeld dat verkopers geen alcohol mogen…

Wijzigingswet Opiumwet

Om de Opiumwet te omzeilen ontwikkelen producenten nieuwe psychoactieve…

Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo2015

Gemeenten kunnen voor het aanbesteden van jeugdzorg of maatschappelijke…

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen primair onderwijs (po)

Vanaf 2014 zijn alle basisscholen verplicht bij leerlingen in…

Aanvullingsregeling bodem bij de Omgevingswet

Op 4 maart 2020 is de voorgenomen Aanvullingsregeling bodem bij…