Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Behoefte klokkenluidersregeling rechtspraak onduidelijk

Een eigen klokkenluidersregeling voor de rechtspraak schept de…

Advies Wetsvoorstel met één stem meer keus

Het hoger aantal ondersteuningsverklaringen dat nieuwe politieke…

Aanvraag subsidie bewustwording slavernijverleden kan simpeler

Het kabinet stelt subsidies beschikbaar voor maatschappelijke…

Regeling taxibestuurders kan nog moderner

De eisen waaraan taxichauffeurs moeten voldoen, worden opgefrist.…

Voorkomen overlap toezicht aandachtspunt Omgevingswet

De meeste voorgestelde wijzigingen van de Omgevingswet zorgen…

Doelbereik regels bestrijdingsmiddelen bij sportterreinen onduidelijk

De gebieden op golfterreinen en andere sportvelden waar gebruik…

Advies subsidies groene maakindustrie

Met de Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie…

Aandacht nodig voor doorgang lopende projecten bij aange-scherpte milieu-eis gebouwen

De aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen (MPG-eis)…

Subsidieregeling beheersing basisvaardigheden kan simpeler

De subsidieregeling voor scholen ter bevordering van de beheersing…

Regeldrukanalyse Verzamelbesluit Omgevingswet onvolledig

Ondergrondse opslagtanks voor diesel en gasolie moeten voortaan…

Misstanden uitzendsector vragen om handhaving

Het voorstel van het kabinet om misstanden in de uitzendsector…

Extra controles energieprestatieadviseurs niet onderbouwd

In 2024 zullen 1000 extra controles bij energieadviseurs plaatsvinden…