Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Met de ‘Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’…

Advies ATR om Berichtenbox te wijzigen

De Berichtenbox van MijnOverheid.nl krijgt een steeds belangrijke…

Wetsvoorstel implementatie Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Op 27 februari 2018 heeft ATR het wetsvoorstel ter implementatie…

Verkeerverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad Airport

Op 18 juni 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele Warenwetbesluiten

Op 10 juli 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het concept…

Wet toegang GGZ tot de Wet langdurige zorg

Op 25 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs

Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het…

Wijziging Wmo 2015 in verband met de bijdrage aan maatschappelijke ondersteuning

Aan ATR is voor advies aangeboden de Wijziging van de Wet maatschappelijke…

Verwijzingsportaal bankgegevens

Op 19 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel verwijzingsportaal…

Besluit toezicht trustkantoren

Op 26 juni 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit toezicht trustkantoren.Op…