Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Ministeriële Regeling Nationaal Regime MIFID II

Sinds 3 januari 2018 is de Richtlijn MIFID II (EU-Richtlijn markten…

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO

Doel van het “Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO”…

Wet minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking

Op 31 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel minimum…

Besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en Bouwbesluit 2012

Op 23 februari 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur…

Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

Op 21 augustus 2018 heeft de Staatssecretaris van Economische…

Aanvullingsbesluit bodem

Op 11 juli 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020

Op 13 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het Loodsplichtbesluit…

Aanpassingswet studiefinanciering BES

Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct Op 30 januari…

Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade regelt dat alle schadeclaims…

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing…