Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Wet maatregelen middenhuur

Op 13 maart 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het…

Besluit uitzonderingen markttoets

Op 13 maart 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Met de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo” wordt geregeld…

Wijziging van de Wet windenergie op zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op…

Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

Op 26 februari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Op 7 maart 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Nota van Wijziging wetsvoorstel Wet rijonderricht motorrijtuigen

Op 23 augustus 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Experiment Ruimte voor de Regio

Met het “Besluit experiment beroepsopleidingen en kwalificaties…