Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet

Op 17 mei 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet achttiende tranche

Op 4 mei 2018 heeft de Minister van BZK het voorgenomen Besluit…

Persoonsregisters ter vervanging van persoonscertificaten

Op 4 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het ontwerpbesluit…

Wijziging van het Toetsbesluit PO (Primair Onderwijs)

In 2014 is in het reguliere basisonderwijs de eindtoets verplicht…

Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

In de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is opgenomen dat de…

Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet i.v.m. derogatie

Op 25 april 2018 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en…

Regeling geurhinder en veehouderij en Regeling ammoniak en veehouderij

Op 7 mei 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en…

Wijziging Besluit slotallocatie

Op 25 april 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat…

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer

Op basis van de Wet milieubeheer moeten inrichtingen met een…

Wijziging Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Op 2 mei 2018 is aan ATR voorgelegd het wijzigingsvoorstel van…