Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Wet invoering extra geboorteverlof

Op 12 februari 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Regeling experiment elektronische aanvraag rijbewijzen

Op 29 januari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Ontwerpbesluit wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan certificerende…

Ontwerpbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde…

Novelle tot wijziging van het wetsvoorstel implantatenregister brengt effecten regeldruk volledig in beeld

Bij de Eerste Kamer is in behandeling het wetsvoorstel in verband…

Besluiten verplichte geestelijke gezondheidszorg, zorg en dwang en forensische zorg

Op 6 december 2017 zijn aan ATR voorgelegd de besluiten verplichte…

ATR-advies Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 13 februari 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht…

Cybersecuritywet

ATR heeft op 8 september 2017 een advies uitgebracht over de…

Wijziging van de wet financiering sociale verzekeringen het Besluit SUWI

Op 10 en 12 oktober 2017 zijn een wijziging van de Wet financiering…

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit

Op 15 januari 2018 zijn de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen…

Wet herziening Wet op de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (Wet BIG)

Op 22 december 2017 is aan ATR voorgelegd de herziening van de…