Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de invoering van een standaardverpakking

Het doel van het besluit is het creëren van een delegatiegrondslag…

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Het huidige rookverbod in gebouwen en inrichtingen is uitsluitend…

Wijziging Besluit tarieven in strafzaken en Besluit beëdigde tolken en vertalers

Op 11 april 2019 ontving ATR voor advies het wijzigingsbesluit…

Wijziging Drank- en horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de wet

Op 18 maart 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijziging…

Wetsvoorstel implementatie van het verdrag betreffende werk in de visserijsector

Met het verdrag worden internationale minimumnormen voor het…

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Op 25 februari 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Woningwet ivm i.v.m. maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

Op 21 maart 2019 is het voorstel tot wijziging Woningwet aan…

AMvB Monitoring veiligheid op scholen

De AMvB Monitoring veiligheid op scholen geeft aan aan welke…

Decentrale implementatie Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De herziening…

Wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Op 18 maart 2019 is het wetsvoorstel wijziging van de Gaswet…

Wijziging Vuurwerkbesluit

Op 14 februari 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Reglement verkeersregels i.v.m. harmonisering milieuzones

Op 20 december 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…