Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Regeling verslaglegging verpakkingen

Op 2 juli 2021 is door IenW de Regeling verslaglegging verpakkingen…

Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Op 13 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Deze…

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Sinds 1994 kent het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om een…

Regeling Jaarverantwoording Wmg

De regeling bepaalt welke gegevens zorgaanbieders bij de jaarverantwoording…

Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en…

Uitvoeringsregeling Wtza

De wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) introduceert een meldplicht…

Vierde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-4)

Onlangs heeft het kabinet besloten het steunpakket, waaronder…

Regeling Jaarverantwoording Wmg

ATR heeft de mogelijkheid om over nieuwe regelgeving, nadat al…

Wet kwaliteitsregistraties zorg

De overheid heeft tot taak zorg te dragen voor goede zorg in…

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

ATR heeft op 2 juni 2021 het ‘Voorstel van wet tot wijziging…