Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Jaarverslag 2019

Adviescollege toetsing regeldruk: 20% meer adviesaanvragen in…

Wijziging Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling

Op 30 april 2020 is de wijziging van de Regeling schorsing geldigheid…

Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Dit besluit verlaagt de maximale kredietvergoeding van 14% naar…

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 i.v.m. certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 1 mei 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling Bouwbesluit…

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

ATR heeft op 26 februari 2020 het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging…

Wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Het wetsvoorstel beoogt de belemmeringen weg te nemen voor de…

Wet hardheidsaanpassing Awir

Het Wetsvoorstel hardheidsaanpassingen Algemene wet inkomensafhankelijke…

Wet CO2-heffing industrie

Het voorstel introduceert een CO2-heffing voor de industrie.…

Wet deelgezag

Op 24 april 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Op 24 april 2020 ontving ATR de adviesaanvraag voor het Wetsvoorstel…

Wijziging Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Op 23 april 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling…