Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Advies Uitvoeringsregeling windenergie op zee

De impact van ongewenste buitenlandse inmenging op de nationale…

Certificeringsplicht biologische producten onwerkbaar en kostbaar

De certificeringsplicht voor “biologische” producten als…

Belang zorgvrager uit beeld bij aanpassing eigen bijdrage Wmo

Een deel van de zorgvragers dreigt niet langer zelfstandig ondersteuning…

Steun duurzaam maatschappelijk vastgoed vraagt betere uitleg

De aanpassingen van een bestaande subsidieregeling voor duurzaam…

Voorstel transparatieverplichtingen politieke partijen onvoldoende uitgewerkt

De regeldrukeffecten en de werkbaarheid van nieuwe transparantie-verplichtingen…

Onderbouwing nationale koppen IMVO-regelgeving onder de maat

Het kabinet is van plan om met aanvullende nationale eisen te…

Subsidieregeling keuzevak praktijkgericht vak voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Het kabinet wil vmbo-scholen de mogelijkheid geven om een praktijkgericht…

Subsidie voor zero-emissie trucks kan simpeler

Bedrijven kunnen in 2024 weer subsidie aanvragen voor de aanschaf…

Regeldrukeffecten elektronische vervoersdocumenten blijven vraagteken

Invoering van elektronische vervoersdocumenten kan regeldruk…

Nieuwe vrachtwagenheffing bevat nationale kop op Europese regelgeving

Het stimuleren van een schoner vrachtwagenpark is een maatschappelijk…

Noodzaak opwerpen drempel bij aanvraag compensatie onduidelijk

Het is niet duidelijk welk probleem opgelost moet worden door…