Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Verzamelwet VWS 2018

Op 29 september 2017 is de Verzamelwet VWS 2018 voor advies aan…

Regeling berekeningsmethodieken ouderdomspensioenen

De Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater…

Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011

Op 14 maart 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel tot…

Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Op 9 april 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Wijziging van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers

De Kleine ondernemingsregeling (KOR) wordt gewijzigd. Daarvoor…

Wetsvoorstel minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld

De forse aardbeving bij Zeerijp van januari 2018 is de aanleiding…

Wet maatregelen middenhuur

Op 13 maart 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het…

Besluit uitzonderingen markttoets

Op 13 maart 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Met de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo” wordt geregeld…