Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

Op 4 maart 2020 is de voorgenomen Subsidieregeling elektrische…

Wetsvoorstel Archiefwet 2021

De nieuwe ‘Archiefwet 2021’ moet de archiefwet van 1995 vervangen.…

Verlenging duur pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking

Op 5 maart 2020 is aan ATR voor advies aangeboden het voorstel…

Wet banenafspraak

Op 21 februari 2020 is aan ATR advies gevraagd over het wetsvoorstel…

Wijziging Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Op 3 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling aanwijzing…

Beleidsregel tegemoetkoming schade Covid-19

Het kabinet heeft vanaf 9 maart 2020 vergaande landelijke gezondheids-maatregelen…

Wijziging Regeling natuurbescherming (Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur)

Op 20 december 2019 heeft het ministerie van Landbouw Natuur…

Wijziging Besluit registratie implantaten in verband met de uitbreiding van de inclusielijst

Nederland kent een registratie van implantaten. De registratie…

Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Op 24 februari 2020 is de voorgenomen Verzamelwijziging Besluit…

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Op 10 februari 2020 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wetsvoorstel temporisering AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel vertraagt de stijging van de leeftijd waarop…