Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Implementatiewet aanpassing van de vierde anti-witwasrichtlijn

Op 13 december 2018 is aan ATR voorgelegd de Implementatiewet…

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Op 25 oktober 2018 heeft het Ministerie van BZK het voorstel…

Volg- en traceersysteem voor tabaksproducten

Op 27 november 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel voor…

Besluit zorgverzekering collectiviteitskorting

Het besluit zorgverzekering collectiviteitskorting verlaagt het…

Wijziging Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 8 oktober is het voorstel tot wijziging van de Regeling melden…

Werkprogramma 2019

Op 5 december 2018 heeft het kabinet het werkprogramma 2019 van…

Experiment wietteelt (gesloten coffeeshopketen)

Op 12 november 2018 is aan ATR voorgelegd het ontwerpbesluit…

Wetsvoorstel wijziging van de Winkeltijdenwet

Bij de evaluatie van de Winkeltijdenwet in 2016 is geconcludeerd…

Actief openbaar maken van calamiteitenrapporten jeugd en zorg

Op 6 november 2018 is ATR verzocht om over het ontwerpbesluit…

Regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES)

De Regeling Europese EZ-subsidies (REES) bevat uitvoeringsbepalingen…

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit omgevingsrecht

Op 9 november 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…