Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Een burger kan in beroep gaan tegen een besluit van een bestuursorgaan,…

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op 18 november 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en…

Wijziging Regeling Wet Kinderopvang

Een aanzienlijk deel van de ouders met een kinderopvangtoeslag…

Spoedwet aanpak stikstof

Op 19 november 2019 heeft het ministerie van Landbouw Natuur…

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Op 23 oktober 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken…

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Op 21 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Wet financiering politieke partijen

Op 31 oktober 2019 ontving ATR de adviesaanvraag voor het voorstel…

Wijziging Besluit bodemkwaliteit i.v.m. PFAS-maatregelen

Op 11 november 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wet regulering sekswerk

Op 15 oktober 2019 ontving ATR voor advies het wetsvoorstel Wet…

Wijziging Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012

Op 8 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

ATR onderzoek naar implementatie EPBD

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief…