Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Besluit Wapens en munitie i.v.m. implementatie EU-richtlijn

Op 11 februari 2019 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de veiligheid van breedplaatvloeren

Op 20 november 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…

Wijziging Besluit huurprijzen i.v.m. maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering

De WOZ-waarde van woningen is de afgelopen sterk gestegen. Deze…

Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19

De Tweede Kamer heeft op 22 april 2020 per motie verzocht om…

Tijdelijke wet COVID-19 OCW (tweede verzamelwet)

ATR heeft op 18 mei 2020 de ‘Tijdelijke wet Covid-19 OCW’…

Wijziging Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude

Op 10 juni 2020 is de voorgenomen Wijziging van het Besluit Voertuigen…

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020

Op 9 juni 2020 is de Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing…

Wijzigingsregeling RNES (Garantie klein krediet corona)

Deze wijzigingsregeling voegt een nieuwe subsidiemodule ‘garantie…

Wet beperking liquidatie- en stakingsverlies-regeling

Dit wetsvoorstel stelt drie aanvullende voorwaarden voor het…

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel introduceert een registratieverplichting voor…

Wijziging Wet toezicht trustkantoren

Dit wetsvoorstel stelt drie verboden in voor trustkantoren. Zij…

Wijziging Tabaks- en rookwarenwet (eisen aan verhittingsapparatuur en uiterlijk van tabaksproducten)

Op 6 maart 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de wijziging…