Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Lage btw voor elektronische uitgaven

ATR heeft op 12 juli 2019 het Wetsvoorstel verlaagde btw-tarief…

Aanpassingen in de werkkostenregeling

ATR heeft op 17 juni 2019 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling…

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

ATR heeft op 17 juli 2019 de Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer…

Wijziging Regeling veiligheid zeeschepen i.v.m. vervoer industrieel personeel

Op 30 juli 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijzigingsregeling…

Variawet hoger onderwijs

De ‘Variawet hoger onderwijs’ bevat harmoniseringen van maatregelen,…

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Op 23 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

ATR heeft op 22 augustus 2019 ontvangen het wetsvoorstel excessief…

Stop rijbewijs

Het wetsvoorstel Stop rijbewijs maakt het mogelijk voor burgers…

Voortgangsrapportage 2019

ATR geeft elk half jaar inzicht in zijn activiteiten en bevindingen.…

Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb)

Op 24 juni 2019 is de Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater…

Wijzigingswet Wwft BES

Op 19 juli 2019 is aan ATR voorgelegd de Wijzigingswet Wwft BES.…

Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

Het Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo (Wet digitale…