Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. (Marijke) van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer De Jonge bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. H.S. (Hayke) Veldman is lid van het college sinds 1 februari 2022. Hij werkt als zelfstandig strategisch adviseur. De heer Veldman is voormalig lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder was op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en medische zorg. Ook heeft hij ervaring in het lokale bestuur. Binnen het college brengt hij kennis en ervaring in van politiek, bestuur en ondernemerschap.

Laatste berichten

Wet implementatie Open data richtlijn

Op 24 december 2021 de Wet implementatie Open data richtlijn…

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

ATR heeft op 22 april 2022 de Wet herinvoering basisbeurs hoger…

Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Op 9 mei 2022 is het Besluit kwaliteit incassodienstverlening…

Wet wijziging auteurscontractenrecht

De Wet auteurscontractenrecht (Wet ACR) uit 2015 heeft tot doel…

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

ATR heeft op 19 april 2022 de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen…

Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Op 8 april 2022 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wet hersteloperatie toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen heeft bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag…

Wijziging Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van het ‘Varkens in Nood’-arrest

In 1998 is het Verdrag van Aarhus gesloten. In dit verdrag hebben…

Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen

Zelfstandigen maken beperkt gebruik van de mogelijkheden om te…