Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet negentiende tranche

Op 5 maart 2019 heeft het ministerie van BZK het voorstel tot…

Anti Tax Avoidance Directive 2 (ATAD2)

Op 15 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën het…

Wijziging Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG)

Op 4 februari 2019 heeft het ministerie van BZK het voorstel…

Versterking kwaliteit voorschoolse educatie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 19 februari…

Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 27 september 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit tot wijziging…

Besluit maatregelen kleine plastic drankflessen

Op 13 december 2018 is het voorgenomen Besluit maatregelen kleine…

Besluit allocatie arbeidskrachten inzake nadere invulling adequate pensioenregeling

Op 25 februari 2019 is voor advies aangeboden het Besluit allocatie…

Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Op 26 februari 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het voorgenomen…

Wetsvoorstel vroegsignalering voor schuldhulpverlening

Op 21 februari 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het concept…

Verzamelwijziging Bouwbesluit 2012

Op 4 februari 2019 is het voorstel tot verzamelwijziging van…

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Op 17 januari 2019 heeft ATR het voorstel ontvangen voor wijziging…

Advies Gemeente Zaanstad over APV en parkeerverordening

In september 2018 heeft ATR de gemeente Zaanstad geadviseerd…