Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Momenteel is de heer Van Lunteren directeur strategische allianties van het UMC Utrecht. De heer Van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Laatste berichten

Voortzetting actieprogramma Europa

Actal adviseert de Europese Commissie om een vervolg te geven…

Video-impressie symposium nieuw Actal

‘Minder regeldruk, meer ruimte’ was de titel van het symposium,…

Aanscherpen aanpak vermindering regeldruk

Het kabinet moet meer ambitie tonen bij het terugdringen van…

Politieprofessional moet veel meer armslag krijgen

De effectiviteit van de politie kan aanzienlijk vergroot worden.…

Actal nodigt de Tweede Kamer uit om samen te werken bij vermindering van regeldruk

Het nieuwe college van Actal heeft op 29 september 2011 gesproken…

Nieuw Actal publiceert eerste werkprogramma

Ondernemers, de bouw, politiemensen en verpleegkundigen: deze…

Fiscale agenda: uitwerking in belastingplan 2012

Advies fiscale agenda bij het belastingplan 2012

Tijdelijk besluit begeleid rijden

Actal heeft op 7 april 2011 een advies uitgebracht over…

Actal has a new board of three members

As of 1 June 2011 Actal has a new board of three members: Mr.…

Advies vermindering regeldruk ontwikkelingssamenwerking

Actal heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Knapen geadviseerd…

Kabinet benoemt nieuw College Actal

De Ministerraad heeft op vrijdag 27 mei jl. besloten…

Actal wordt permanent adviescollege

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten om…