Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Jan ten Hoopen: Een goed begin

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op: 2014-04-Column-SC-…

Complexe criteria voor zorgtoeslag

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen…

Keukentafelgesprek bepaalt de regeldruk van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Mensen die in de toekomst een beroep op de gemeente doen, moeten…

Wet pensioencommunicatie biedt perspectief op minder regeldruk

De nieuwe Wet pensioencommunicatie biedt volop kansen op minder…

Uitvoeringsbesluit kan regeldruk in de Jeugdzorg verminderen

De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft…

Europese benoeming Jan ten Hoopen

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft…

Participatiewet is mogelijk met minder regeldruk voor werkgevers en werknemers

Het voorstel voor de Participatiewet leidt tot extra regeldruk…

Nieuwe ontslagrecht leidt tot onnodige regeldruk

Het nieuwe ontslagrecht leidt onnodig tot meer regeldruk en draagt…

Voorkom Europese regeldruk, intervenieer tijdig

Het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie (EC) is gepubliceerd.…

Jan ten Hoopen: Achter de horizon

Met wetgeving ordent de wetgever het maatschappelijk leven. Een…

Regeldruk belast logistieke sector onnodig zwaar

De logistieke sector heeft te maken met onnodig zware regeldruk.…

Help mee extra regeldruk uit Europa te voorkomen

Het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie (EC) is gepubliceerd.…