Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19

Het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in…

Besluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat mbo-studenten op…

Wet versterking toekomstperspectief publieke omroep

Om de publieke taak in een snel veranderend medialandschap te…

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. EU-Richtlijn 2018/645

Op 19 november 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en…

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de beschikbaarheid van jeugdhulp…

Onderzoek naar het Integraal Afwegingskader

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) verricht op eigen…

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het regeerakkoord is opgenomen dat het beleid voor IMVO wordt…

Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen

De Tweede Kamer heeft een motie van het lid Van den Berg (CDA)…

Wet voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

ATR heeft 8 op juni 2020 het “Voorstel van Wet tot wijziging…

Wet collectieve warmtevoorziening

Dit wetsvoorstel stelt regels aan collectieve warmtesystemen.…

Wet collectieve warmtevoorziening

Dit wetsvoorstel stelt regels aan collectieve warmtesystemen.…

Uitvoeringswet Cyberbeveiligingsverordening

De Uitvoeringswet Cyberbeveiligingsverordening introduceert het…