Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. (Marijke) van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer De Jonge bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. H.S. (Hayke) Veldman is lid van het college sinds 1 februari 2022. Hij werkt als zelfstandig strategisch adviseur. De heer Veldman is voormalig lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder was op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en medische zorg. Ook heeft hij ervaring in het lokale bestuur. Binnen het college brengt hij kennis en ervaring in van politiek, bestuur en ondernemerschap.

Laatste berichten

BNC fiche quick scan

Veel regeldruk in Nederland heeft een Europese oorsprong. Schattingen…

Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Dit voorstel volgt uit de Wet veiligheidstoets investeringen,…

Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Dit besluit werkt het toetsingsregime uit de Wet veiligheidstoets…

Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw)

Op 22 juli 2022 is het voorgenomen Besluit gemeentelijke instrumenten…

Subsidieregeling opschaling hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse

Groene waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol spelen…

Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023

Sinds 2010 is het socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland…

Wijziging Reglement rijbewijzen i.v.m. EU-richtlijn 2018/645 en EU-richtlijn 2020/612

Op 4 september 2020 is de voorgenomen wijziging van het Reglement…

Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij en Regeling ammoniak en veehouderij

Op 24 januari 2022 is een voorstel tot wijziging van de Regeling…