Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

Op 21 oktober 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling…

Wijziging Frequentiebesluit 2013

Elektromagnetische velden komen voor rond onder meer zendantennes,…

Wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen

Op 24 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van het Besluit…

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Op 24 december 2019 is de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit…

Wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Op 23 november 2020 is dit voorstel aangeboden aan ATR voor advies.…

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanpassing termijnen omwisselen buitenlandse rijbewijzen

Op 18 mei 2020 is de voorgenomen wijziging van de Wegenverkeerswet…

Implementatie BBT-conclusie afvalverbranding

Op 25 augustus heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Gevolgen wetgeving vooraf onvoldoende in beeld

Internetconsultaties over wetgeving vinden vaak plaats zonder…