Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 8 juli 2017 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de…

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Op 15 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood

Op 14 juli 2019 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de…

Wijziging Wet Normering Topinkomens

Op 18 juni 2019 heeft het ministerie van BZK een wijzigingsvoorstel…

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

ATR heeft op 8 juli 2019 het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen…

Wijziging WIA en Wfsv maatregelen loondoorbetalingsplicht bij ziekte en WIA

Op 19 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Aanpassing Besluit publieke gezondheid

Op 9 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het…

Wet Inburgering 20..

Op 25 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Besluit financiële meldplicht rechterlijke ambtenaren

Op 12 juni 2019 ontving ATR voor advies het Wijzigingsbesluit…

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijzingsregeling gvo’s en cvo’s

Op 30 april 2019 is het voorstel tot wijziging van de Regeling…