Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Openbaar maken van fiscale vergrijpboeten

Op 19 december 2018 is voor consultatie opengesteld het wetsvoorstel…

Wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet overstappen

Op 17 december 2018 is het wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet…

Transparantie maatschappelijke organisaties

Op 21 december 2018 ontving ATR voor advies het conceptwetsvoorstel…

Wijziging Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

Op 20 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat…

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 19 december…

Wijziging regeling vermindering verhuurderheffing 2014

Op 11 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wet franchise

Op 12 december 2018 ontving ATR het wetsvoorstel Wet franchise…

Derde versie Verkeersverdelingsregeling Schiphol-Lelystad Airport

Op 18 januari 2019 is de derde versie van de Verkeersverdelingsregel…

Voorontwerp bedenktijd voor beursvennootschappen

Op 10 december 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het voorontwerp…

Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 10 december…

Wet versterking positie mbo-studenten

ATR heeft op 12 december 2019 het wetsvoorstel “Wijziging Wet…