Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging bedrijfsterreinen

Deze tijdelijke subsidieregeling is om de sanering van ernstige…

Bouwstenen voor wettelijke verplichtingen voor IMVO

Het kabinet wil bevorderen dat ondernemingen internationaal maatschappelijk…

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 stap 4 openingsplan

Het afnemende aantal positieve testen, ziekenhuisopnames, ic-opnames…

Tijdelijke regeling Digitaal Certificaat Corona

Op 10 juni 2021 is de Tijdelijke regeling DCC (de Regeling van…

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 stap 3 openingsplan

Het aantal positieve testen, ziekenhuisopnames, ic-opnames en…

Tijdelijke regeling Digitaal Certificaat Corona

Op 10 juni 2021 is de Tijdelijke regeling DCC (de Regeling van…

Datavisie Handelsregister

Op 15 juni 2021 is het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)…

Wijziging Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Op 18 mei 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt krijgen vanaf 2021 een eenmalige vrijstelling…

Versterken aandacht voor gevolgen wetgeving in nieuw kabinet

Met het aannemen van de motie Klaver/Ploumen heeft de Tweede…