Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Aanscherpen aanpak vermindering regeldruk

Het kabinet moet meer ambitie tonen bij het terugdringen van…

Politieprofessional moet veel meer armslag krijgen

De effectiviteit van de politie kan aanzienlijk vergroot worden.…

Actal nodigt de Tweede Kamer uit om samen te werken bij vermindering van regeldruk

Het nieuwe college van Actal heeft op 29 september 2011 gesproken…

Nieuw Actal publiceert eerste werkprogramma

Ondernemers, de bouw, politiemensen en verpleegkundigen: deze…

Fiscale agenda: uitwerking in belastingplan 2012

Advies fiscale agenda bij het belastingplan 2012

Tijdelijk besluit begeleid rijden

Actal heeft op 7 april 2011 een advies uitgebracht over…

Actal has a new board of three members

As of 1 June 2011 Actal has a new board of three members: Mr.…

Advies vermindering regeldruk ontwikkelingssamenwerking

Actal heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Knapen geadviseerd…

Kabinet benoemt nieuw College Actal

De Ministerraad heeft op vrijdag 27 mei jl. besloten…

Actal wordt permanent adviescollege

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten om…

Rapport Gevolgen amendementen voor administratieve lasten en regeldruk

Uit het onderzoek dat Actal in 2011 heeft laten uitvoeren, blijkt…

Evaluatie Actal 2007-2010 opgesteld door KplusV

Bekijk het rapport Evaluatie_Actal_2007_2010 document