Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Voorstel kabinet leidt niet tot grotere wendbaarheid werkgevers

Het bieden van de mogelijkheid na het eerste ziektejaar de re-integratie…

Betere onderbouwing herziening bouwvoorschriften 2024 nodig

De onderbouwing van de jaarlijkse herziening van bouwvoorschriften…

Pauzeknop jaarverantwoording zorg maakt onderbouwing niet beter

Met de zogeheten ‘pauzeknop jaarverantwoording’ krijgen zorgaanbieders…

Keuze voor CO2-reductie in de keten onvoldoende onderbouwd

Bij de implementatie van de zogeheten Europese Richtlijn REDIII…

Voorstel kabinet dringt schijnzelfstandigheid niet terug

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid op de arbeidsmarkt een…

Wetsvoorstel verbetering aansluiting beroepsonderwijs arbeidsmarkt

Dit wetsvoorstel moet de aansluiting van het beroepsonderwijs…

Advies versterking klachtprocedures aanbestedingsrecht

Het is zinvol de juridische positie van ondernemers bij aanbestedingen…

Subsidie waterstofvoertuigen en -tankstations kan nog beter

Het kabinet stelt de voorgestelde subsidieregeling in om met…

Wetsvoorstel internationalisering in balans onvoldoende uitgewerkt

Het is goed te verdedigen de negatieve effecten van de sterk…

Registratieplicht incidenten en monitoring onderwijs vragen om uitwerking

Het wetsvoorstel Vrij en veilig onderwijs bevat diverse maatregelen…

Analyse ontwikkelingen in de regeldruk in de zorg

Het ministerie van VWS en de Tweede Kamer doen er goed aan bij…

Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk

Om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter te…