Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Jan ten Hoopen: Risicoregelreflex

Veel burgers ervaren niet dat de regels de problemen echt oplossen.…

Vermijd risico-regelreflex bij zwemmen in oppervlaktewater

Afgelopen zomer leek het aantal verdrinkingsdoden in zee en binnenwater…

Toegenomen arbeidsmobiliteit vraagt om eenvoudig pensioenstelsel

Het pensioenstelsel is voor flexibele arbeidskrachten, ZZP-ers…

Voer Europese regels in zónder extra lasten voor het bedrijfsleven

Nederland eist bij het invoeren van Europese regelgeving soms…

Actal Werkprogramma 2014: "Minder regeldruk, meer resultaat"

Op 17 september 2013 is het Werkprogramma 2014 van Actal openbaar…

Herziening kindregelingen eerste stap op weg naar verdere vereenvoudiging

De herziening van de kindregelingen leidt voor burgers tot vermindering…

Geef leraren vertrouwen en ruimte

Leraren willen hun werk goed doen. Gewoon goed onderwijs geven.…

Meer bureaucratie door nieuwe Jeugdwet

De nieuwe Jeugdwet leidt in deze vorm tot méér bureaucratie…

Gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken

Op 9 februari 2012 heeft Actal een advies over het wetsvoorstel…

Schietlijst vuurwerk nodeloos ingewikkeld

De regels voor het afsteken van evenementenvuurwerk zijn nodeloos…

Kabinetsaanpak regeldruk vertoont gebreken

De aanpak van de regeldruk door het kabinet vertoont gebreken…

Digitale formulieren kunnen veel gebruiksvriendelijker

Gemeenten moeten formulieren digitaal aan burgers aanbieden.…