Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Evaluatie Actal 2015

De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviescolleges om hun activiteiten ten…

Jan ten Hoopen: Met de tijd mee

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Nieuwe medicijnen kunnen sneller op de markt komen

De ‘time to market’ voor nieuwe medicijnen kan ruim één…

Wat je eet bepaalt of je mag gokken of niet

Restaurants die keurig een bord met vlees, groente en aardappelen…

Innovatie van medische hulpmiddelen

De overheid wil radicale innovaties stimuleren, bijvoorbeeld…

Best Practices-sessie over de maatwerkaanpak op 8 juli 2015

Op woensdag 8 juli organiseerde Actal, samen met het ministerie…

Wijziging Arbeidstijdenbesluit i.v.m. digitale tachograaf

Actal heeft op 19-9-2014 de Wijziging van het Arbeidstijdenbesluit…

Regeldruk voormalige product- en bedrijfschappen kan omlaag

De product- en bedrijfschappen (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,…

Informatie van inspecties voorkomt onnodige regels voor ondernemers

Inspecties en toezichthouders kunnen ondernemers heel goed helpen…

Elektriciteits- en Gaswet (STROOM)

Actal heeft op 23 april 2015 advies uitgebracht over de elektriciteits-…

Aanpassing Warmtewet kan regeldruk 'kleine warmteleveranciers' direct verlagen

De Warmtewet wil afnemers van warmte-energie beschermen die niet…

Jan ten Hoopen: Meer gedoe in het onderwijs

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…