Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Jan ten Hoopen: De aandacht voor regeldruk is de laatste jaren verslapt

Actal heeft op 21 april 2015 de bevindingen uit de tweede Regeldrukaudit…

Wetsvoorstel Wijziging marktordening gezondheidszorg maakt verwachtingen over minder regeldruk nog niet waar

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet marktordening gezondheidszorg…

Alternatief voor Beschikking geen loonheffing

Het kabinet heeft een “alternatief voor de Beschikking geen…

Steeds méér administratieve rompslomp voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders zien dat hun administratieve lasten de laatste…

Regeldruk en verbetermogelijkheden wetsvoorstel natuurbescherming

Naar aanleiding van ons advies ‘Regeldruk Wet natuurbescherming’…

Dienstverlening aan bedrijven kan beter bij de no-riskpolis en mobiliteitsbonus

Met een aantal aanpassingen kan de dienstverlening van UWV en…

Ministeries hebben onvoldoende zicht op regeldruk

Ministeries maken nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen hun…

Drank- en Horecawet beperkt transsectoraal ondernemen

Nieuwe ontwikkelingen in de economie ondervinden vaak belemmeringen…

Verbeter samenwerking school en bedrijf voor meer stages en leerwerkplekken

Procedures rondom verwerving en uitvoering van stages en leerwerktrajecten…

Flexwerk onaantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden

Voor mensen in de bijstand is het niet aantrekkelijk om tijdelijk…

Jan ten Hoopen: Goed zeemanschap

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:   Alle…