Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Minder aangiftes, meer vertrouwen

Na bemiddeling door Actal besloot de Belastingdienst een ondernemer…

Best practices voor minder regeldruk

Op 21 februari 2012 heeft de Stoiber-groep het rapport “Europe…

Actal over amendementen wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep: 'breng eerst de regeldrukgevolgen in beeld'

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is een onafhankelijk…

Veel extra regeldruk door amendementen accountantswet

Twee amendementen die in de Tweede Kamer zijn ingediend op de…

Vervolgstappen nodig voor loonsomheffing

Het kabinet moet concrete  vervolgstappen nemen ten einde de…

Tweede Kamer en Actal onderschrijven belang ex ante toetsing op gevolgen voor regeldruk

Het College van Actal heeft op 26 januari 2012 gesproken met…

Advies Wet Werken naar vermogen

Actal heeft op 7 oktober 2011 advies uitgebracht over het wetsvoorstel…

Advies over Werkprogramma 2012 Europese Commissie

Actal heeft in zijn advies van 27 januari 2012 de Tweede Kamer…

Kabinetsreactie op Actaladvies Armslag voor de politieprofessional

Eind 2011 heeft minister Opstelten de Voortgangsrapportage over…

Kabinetsreactie op advies aanscherpen aanpak vermindering regeldruk

Op 27 oktober 2011 heeft Actal een advies uitgebracht over de…

Logboeken speeltoestellen afschaffen

Actal adviseert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn…

Bouwregelgeving kan veel eenvoudiger

De bouwregelgeving kan veel eenvoudiger, door andere middelen…