Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is divisiemanager bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Advies vermindering regeldruk ontwikkelingssamenwerking

Actal heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Knapen geadviseerd…

Kabinet benoemt nieuw College Actal

De Ministerraad heeft op vrijdag 27 mei jl. besloten…

Actal wordt permanent adviescollege

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten om…

Rapport Gevolgen amendementen voor administratieve lasten en regeldruk

Uit het onderzoek dat Actal in 2011 heeft laten uitvoeren, blijkt…

Evaluatie Actal 2007-2010 opgesteld door KplusV

Bekijk het rapport Evaluatie_Actal_2007_2010 document

Actal jaarverslag 2010

Het Jaarverslag beschrijft de omslag die Actal in 2010 heeft…

Actal roept provinciale bestuurders op om regeldruk te verlagen

Actal meent dat het op de weg van provinciale bestuurders ligt…

Actal en Antwoord voor Bedrijven slaan handen ineen bij aanpak regeldruk

Actal en Antwoord voor Bedrijven, onderdeel van AgentschapNL,…

Duurzaam inkoopbeleid fundamenteel herzien

Het huidige beleid voor duurzaam inkopen is niet effectief en…

Certificatie biedt geen garantie op minder regels voor bedrijfsleven

Certificatie van producten, processen en diensten leidt niet…

Horizonwetgeving dichterbij

Het gebruik van een horizonbepaling in wet- en regelgeving wordt…

Succesvolle aanpak regeldruk vraagt harde afspraken en spelregels

Actal heeft onderzocht wat de invloed is van de beleidsvoornemens…