Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Nota van wijziging voorstel Wet regulering sekswerk

In 2000 is het algemeen bordeelverbod opgeheven. Daarmee werd…

Regeling nadere eisen toelating identificatiemiddelen Wet digitale overheid

Op 10 oktober is de voorgenomen Regeling nadere eisen toelating…

Wet regels gewezen bewindspersonen

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van…

Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

In de Verordening (EU) 2022/1854 zijn maatregelen opgenomen om…

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Op 10 oktober 2022 zijn het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen,…

Wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Op 16 december 2022 is een wijziging van de Regeling beoordeling…

Verzamelwijziging Bbl

Op 15 december 2022 is een verzamelwijziging van het Bbl voor…

Wijziging Wet milieubeheer

Op 16 december 2022 is een wijziging van de Wet milieubeheer…