Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Evaluatie Actal 2015

De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviescolleges om hun activiteiten ten…

Jan ten Hoopen: Met de tijd mee

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Nieuwe medicijnen kunnen sneller op de markt komen

De ‘time to market’ voor nieuwe medicijnen kan ruim één…

Wat je eet bepaalt of je mag gokken of niet

Restaurants die keurig een bord met vlees, groente en aardappelen…

Innovatie van medische hulpmiddelen

De overheid wil radicale innovaties stimuleren, bijvoorbeeld…

Best Practices-sessie over de maatwerkaanpak op 8 juli 2015

Op woensdag 8 juli organiseerde Actal, samen met het ministerie…

Wijziging Arbeidstijdenbesluit i.v.m. digitale tachograaf

Actal heeft op 19-9-2014 de Wijziging van het Arbeidstijdenbesluit…

Regeldruk voormalige product- en bedrijfschappen kan omlaag

De product- en bedrijfschappen (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,…

Informatie van inspecties voorkomt onnodige regels voor ondernemers

Inspecties en toezichthouders kunnen ondernemers heel goed helpen…

Elektriciteits- en Gaswet (STROOM)

Actal heeft op 23 april 2015 advies uitgebracht over de elektriciteits-…

Aanpassing Warmtewet kan regeldruk 'kleine warmteleveranciers' direct verlagen

De Warmtewet wil afnemers van warmte-energie beschermen die niet…

Jan ten Hoopen: Meer gedoe in het onderwijs

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…