Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. (Marijke) van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer De Jonge bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. H.S. (Hayke) Veldman is lid van het college sinds 1 februari 2022. Hij werkt als zelfstandig strategisch adviseur. De heer Veldman is voormalig lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder was op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en medische zorg. Ook heeft hij ervaring in het lokale bestuur. Binnen het college brengt hij kennis en ervaring in van politiek, bestuur en ondernemerschap.

Laatste berichten

Veel extra regeldruk door amendementen accountantswet

Twee amendementen die in de Tweede Kamer zijn ingediend op de…

Vervolgstappen nodig voor loonsomheffing

Het kabinet moet concrete  vervolgstappen nemen ten einde de…

Tweede Kamer en Actal onderschrijven belang ex ante toetsing op gevolgen voor regeldruk

Het College van Actal heeft op 26 januari 2012 gesproken met…

Advies Wet Werken naar vermogen

Actal heeft op 7 oktober 2011 advies uitgebracht over het wetsvoorstel…

Advies over Werkprogramma 2012 Europese Commissie

Actal heeft in zijn advies van 27 januari 2012 de Tweede Kamer…

Kabinetsreactie op Actaladvies Armslag voor de politieprofessional

Eind 2011 heeft minister Opstelten de Voortgangsrapportage over…

Kabinetsreactie op advies aanscherpen aanpak vermindering regeldruk

Op 27 oktober 2011 heeft Actal een advies uitgebracht over de…

Logboeken speeltoestellen afschaffen

Actal adviseert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn…

Bouwregelgeving kan veel eenvoudiger

De bouwregelgeving kan veel eenvoudiger, door andere middelen…

Actal opent leeratelier

Actal stelt beleidsmakers in staat om een projectvoorstel te…

Voortzetting actieprogramma Europa

Actal adviseert de Europese Commissie om een vervolg te geven…

Video-impressie symposium nieuw Actal

‘Minder regeldruk, meer ruimte’ was de titel van het symposium,…