Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Werkprogramma Europese Commissie 2015

Op 16 december 2014 heeft de nieuwe Europese Commissie (EC) zijn…

Jan ten Hoopen: Smeerolie

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Persoonsgebonden budget kan eenvoudiger en doeltreffender

Er zijn vier mogelijkheden om de regeling en uitvoering van het…

Actal vraagt inbreng bij onderzoek naar regeldruk in financiële sector

Adviescollege Actal roept op om inbreng te leveren voor het onderzoek…

Help mee extra regeldruk uit Europa te voorkomen

De Europese Commissie heeft haar Werkprogramma 2015 uitgebracht.…

Jan ten Hoopen: Gemeenten moeten zich verplaatsen in de burger

In een interview met SC d.d. 16 december 2014 bepleit Actal-voorzitter…

Jan ten Hoopen: Spelregels voor team Juncker

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Initiatiefwetsvoorstel Open overheid leidt mogelijk tot toename regeldruk

Het initiatiefwetsvoorstel Open overheid  leidt mogelijk tot…

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg leidt tot aanzienlijk meer regeldruk voor zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) leidt tot…

Regeldruk Wet Natuurbescherming beter in beeld

Actal concludeert in zijn advies over de regeldrukeffecten van…

Jan ten Hoopen: Zorg op het goede niveau

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Kwaliteit voortgangsrapportages verhogen

Het kabinet rapporteert periodiek over de voortgang die het boekt…