Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Drank- en Horecawet beperkt transsectoraal ondernemen

Nieuwe ontwikkelingen in de economie ondervinden vaak belemmeringen…

Verbeter samenwerking school en bedrijf voor meer stages en leerwerkplekken

Procedures rondom verwerving en uitvoering van stages en leerwerktrajecten…

Flexwerk onaantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden

Voor mensen in de bijstand is het niet aantrekkelijk om tijdelijk…

Jan ten Hoopen: Goed zeemanschap

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:   Alle…

Actal jaarverslag 2014: Minder regeldruk, meer eigen initiatief

Actal heeft zijn jaarverslag 2014 uitgebracht. Dit jaarverslag…

Nieuwe drempel voor grote ondernemingen in Wet op de Ondernemingsraden

Grote ondernemingen zijn in de toekomst verplicht ten minste…

REACH kán met minder regeldruk

Chemische stoffen moeten veilig zijn voor mens en milieu. De…

Kabinetsreactie Actaladvies “Regels in bedrijf: sectorscan logistiek”

Actal heeft op 26 november 2013 het advies “Regels in bedrijf:…

Minder toezicht algemeen pensioenfonds door systeemcheck vooraf

De nieuwe Wet algemeen pensioenfonds biedt kans op minder regeldruk.…

Werkprogramma Europese Commissie 2015

Op 16 december 2014 heeft de nieuwe Europese Commissie (EC) zijn…

Jan ten Hoopen: Smeerolie

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…