Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Combineer de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de inschrijving in personenregister kinderopvang

Veilige en betrouwbare kinderopvang en lage regeldruk gaan hand…

Verordeningsvoorstel biologische producten remt groei biologische sector

Het voorstel voor wijziging van de Europese verordening belemmert…

Onvoldoende inzicht in gevolgen VN-verdrag voor de regeldruk

Mensen met een handicap kunnen bedrijven, winkels en dienstverleners…

Aanbestedingswet leidt tot onnodige regeldruk

Bedrijven ervaren in de praktijk nog onnodige regeldruk door…

Legalisering internetgokken mag niet leiden tot onnodige kosten voor bedrijven en burgers

De Wet kansspelen op afstand legaliseert en reguleert het aanbieden…

Jeugdzorg méér of juist minder bureaucratisch bij gemeenten? Vraag het de gezinnen en de professionals

Monitor stelselmatig hoeveel regeldruk gezinnen en professionals…

Jan ten Hoopen: Slim bezig bij strijd om talent?

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Gegronde twijfel over de effectiviteit van de Quotumwet om 100.000 arbeidsbeperkten aan werk te helpen

Werkt extra regeldruk wel als stok achter de deur?   Kabinet…

Langdurige zorg kan nóg minder bureaucratisch

Wie in aanmerking wil komen voor langdurige zorg heeft een indicatiebesluit…

Nieuwe Omgevingswet eerste stap naar vereenvoudiging omgevingsrecht

De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt regels op het…

Jan ten Hoopen: Demasqué van de ICT?

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Een recept voor minder administratieve lasten in de apotheek

Over digitalisering, uniformering en het schrappen van dubbele…