Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Een recept voor minder administratieve lasten in de apotheek

Over digitalisering, uniformering en het schrappen van dubbele…

Smart regulation conferentie: Europese waakhond en een netto-reductiedoelstelling

Op 7 mei 2014 organiseerden het ministerie van Economische Zaken…

Vervang de verplichte keuring voor kleine, seriematig geproduceerde stookinstallaties door voorlichting

Zonder in te leveren op veiligheid kan de overheid de verplichte…

Jan ten Hoopen: Schimmenjacht en schijnzelfstandigheid

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle…

Voorstel nieuwe VAR maakt noodzaak medeverantwoordelijkheid opdrachtgever niet duidelijk

Het kabinet wil met een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR)…

Jan ten Hoopen: Met ingewikkeld belastingstelsel maken we het leven voor onszelf nodeloos moeilijk

‘Leuke regelingen’ leiden volgens Jan ten Hoopen tot minder…

Transitieplannen zorg sturen onvoldoende op vermindering van bureaucratie en toezicht

De transitieplannen voor de zorg zijn niet concreet genoeg. Deze…

Maak werken makkelijker voor buitenlandse studenten

Een buitenlandse werkstudent aannemen kan sneller en simpeler.…

Regeldruk voor kleine ondernemers nauwelijks gedaald

Kleine ondernemers merken weinig van de vermindering van de regeldruk.…

Actal jaarverslag 2013: “Minder regeldruk, meer concurrentiekracht”

Actal heeft zijn jaarverslag 2013 uitgebracht. Dit jaarverslag…

Jan ten Hoopen: Burgerlijke ongehoorzaamheid

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op: Alle Jan ten Hoopen…

Kosten van veranderingen in wetgeving niet langer negeren

Frequente wijzigingen in wetgeving leiden tot hoge kosten en…