Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Kosten verplichte keuringen tegen stalbranden mogelijk te hoog

Jaarlijks zijn er zo’n 37 stalbranden waarbij meer dan 100.000…

Betere toelichting op risico’s van weglek naar alternatieve flexibele contractvormen noodzakelijk

Het kabinet neemt maatregelen om flexibel werken minder aantrekkelijk…

Aanpassingen handhaving sociale zekerheid zijn een verbetering

De handhaving van de sociale zekerheid is strikt. Een kleine…

Gegevensdeling keuzebegeleiding pensioen kan minder belastend

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoerders…

Geef inzicht in effecten invoering gelijkebehandelingswetten BES

Het wetsvoorstel dat discriminatie op de BES-eilanden moet tegengaan…

Onderbouwing Wetsvoorstel identificatie en authenticatie in de zorg toereikend

Een betere uitwisseling van gegevens kan de kwaliteit van de…

Opvragen gegevens spoedzorg onnodig ingewikkeld

Maximale bescherming van de privacy gaat bij het wetsvoorstel…

Bereid huurders en verhuurders voor op wijziging puntenstelsel

De huursector is in de afgelopen jaren met veel nieuwe regels…

Aanpassingen Participatiewet zijn een verbetering

De voorgestelde aanpassingen van de Participatiewet maken de…

Advies besluit tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Het ministerie van OCW werkt voorschriften uit over de procedure…

Wijziging van de Regeling dierlijke producten (inzameling gebruikte frituuroliën en -vetten)

Dit voorstel maakt het mogelijk dat kinderboerderijen frituuroliën…