Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. (Marijke) van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij voorzitter van de Raad van Cultuur, wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel en eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer De Jonge bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. H.S. (Hayke) Veldman is lid van het college sinds 1 februari 2022. Hij werkt als zelfstandig strategisch adviseur. De heer Veldman is voormalig lid van de Tweede Kamer, waar hij woordvoerder was op het gebied van economische zaken, ruimtelijke ontwikkeling en medische zorg. Ook heeft hij ervaring in het lokale bestuur. Binnen het college brengt hij kennis en ervaring in van politiek, bestuur en ondernemerschap.

Laatste berichten

Politieke partijen vaag over vermindering regeldruk

De noodzakelijke bezuinigingen in Nederland vereisen verhoogde…

Niets doen is een optie

Op 2 juni 2010 heeft Actal advies uitgebracht over de de wijze…

Derde verinnerlijkingsonderzoek: Financiën heeft hoogste respons

Actal laat onderzoek doen naar de kennis, houding en gedrag van…

Eric Helder benoemd als staatsraad in buitengewone dienst

De ministerraad heeft op 21 mei op voorstel van minister Hirsch…

Lasten in Nederland onnodig hoog door vertraging ICT-projecten

De inspanningen van de Nederlandse overheid om de administratieve…

Behoefte in Nederland aan systeem van integrale effectbeoordeling van beleid

Op 12 april 2010 heeft Actal een advies uitgebracht over…

Jaarverslag 2009

2010 is voor de vermindering van regeldruk in Nederland het jaar…

Advies over voortgangsrapportage dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid

Op 5 maart 2010 heeft Actal aan het kabinet en parlement een…

Eric Helder benoemd als Collegelid

Eric Helder is per 1 maart 2010 benoemd als Collegelid Actal.…

Aandacht voor regeldruk in programma’s voor gemeenteraadsverkiezingen onder de maat

Actal heeft onderzoek gedaan naar de aandacht voor regeldruk…

Tweede Kamer vraagt reactie Actal over impact assessments in Europa

De Tweede Kamer Zaken heeft Actal om een reactie gevraagd…

Advies over Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven

Op 14 januari 2010 heeft Actal zijn Advies over de Voortgangsrapportage…