Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

NOS - "Met het oog op morgen": Jan ten Hoopen over Brusselse regeldruk

In een interview in NOS - "Met het oog op morgen" heeft Jan…

Jan ten Hoopen: Uitvoerbaarheid gevraagd

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op: Alle Jan ten Hoopen…

Alleen een krachtige RUD vermindert de regeldruk bij bedrijven

De regeldruk die bedrijven ervaren bij overheidstoezicht en -handhaving…

Presentatie Eric Helder bijeenkomst "Beter en Concreter"

Collegeled Eric Helder heeft op 13 februari 2014 een presentatie…

Regeldruk preferentiebeleid

Actal heeft onderzoek gedaan naar een signaal dat het preferentiebeleid…

Algemeen pensioenfonds kan zónder vergunning

De nieuwe Wet algemeen pensioenfonds biedt kans op minder regeldruk.…

Jan ten Hoopen: Een goed begin

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op: 2014-04-Column-SC-…

Complexe criteria voor zorgtoeslag

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen…

Keukentafelgesprek bepaalt de regeldruk van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Mensen die in de toekomst een beroep op de gemeente doen, moeten…

Wet pensioencommunicatie biedt perspectief op minder regeldruk

De nieuwe Wet pensioencommunicatie biedt volop kansen op minder…

Uitvoeringsbesluit kan regeldruk in de Jeugdzorg verminderen

De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft…

Europese benoeming Jan ten Hoopen

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft…