Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Merkbaar minder regeldruk mogelijk door ambitie, inlevingsvermogen en daadkracht

Kwantitatieve doelstellingen verbinden met een oplossingsgerichte…

Actal Jaarverslag 2012 Minder regeldruk, meer betrokkenheid

Het jaarverslag 2012 van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk,…

Leerdag best practices regeldruk 27 maart 2013

Op 27 maart a.s. organiseert Actal de eerste Leerdag best Practices…

Goede en betrouwbare kinderopvang kan eenvoudiger

Kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving; zij hebben…

Problemen in metaal oplossen, niet alleen afhandelen

Regelgeving sluit onvoldoende aan bij bedrijfsvoering metaalbedrijven De…

Regeldruk verhoogt kosten in de bouw met miljoenen

Actal heeft op uitnodiging van de tijdelijke commissie Huizenprijzen…

Advies Actal leidt tot uitstel onderwijswet

OCW-wet hoger onderwijs mist evidente noodzaak   Het wetsvoorstel…

Schaf toonplicht kentekenbewijs per direct af

De toonplicht van kentekenbewijzen moet direct worden afgeschaft.…

Geef kleine commissarissen automatisch vrijstelling van de administratieve btw-verplichtingen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn bezoldigde commissarissen…

Borging voedselveiligheid kan efficiënter

Nederland hanteert een algemene norm voor het ongekoeld presenteren…

Efficiëntere zorg door slimmer registreren

Regeldruk en bureaucratie voor verpleegkundigen in ziekenhuizen…

Werkprogramma Europese Commissie 2013

Op 23 oktober 2012 heeft de Europese Commissie (EC) het Werkprogramma…