Pauzeknop jaarverantwoording zorg maakt onderbouwing niet beter

Met de zogeheten ‘pauzeknop jaarverantwoording’ krijgen zorgaanbieders die tot bepaalde categorieën behoren twee jaar langer de tijd om aan de jaarverantwoordingsplicht te voldoen. Dit naar aanleiding van signalen uit de zorgsector. Het ministerie kiest voor uitstel om rust te brengen in de zorgsector en zorgaanbieders meer tijd te geven zich voor te bereiden. Bij de stapeling van verplichtingen met betrekking tot integere bedrijfsvoering zijn nog altijd kritische kanttekeningen te plaatsen. Het voorstel zou daarbij duidelijker moeten omschrijven wat precies het doel is van de zogeheten pauzeknop. Dit schrijft ATR in een advies aan de minister van Langdurige Zorg en Sport.

Kritische kanttekeningen blijven

De verplichting om een openbare jaarverantwoording is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om niet-integere zorgaanbieders aan te kunnen pakken danwel tegen te gaan. ATR heeft over deze maatregelen eerder al kritische adviezen uitgebracht. De onderbouwing van het nut en noodzaak van de stapeling van controle- en verantwoordingsinstrumenten schiet tekort. Bovendien zijn er zorgen over de werkbaarheid van deze stapeling, vooral voor kleine(re) zorgpartijen. Het college constateert dat de pauzeknop deze tekortkomingen vooralsnog niet oplost. Daarmee blijven eerdere adviezen hierover onverminderd van kracht.

Signalen uit de zorg

De pauzeknop adresseert niet het probleem van stapeling van verplichtingen die zien op een integere bedrijfsvoering waar de zorgsector veel last van heeft. Ook blijft in de onderbouwing van het voorstel onduidelijk hoe de pauzeknop zicht verhoudt tot signalen op het nut en de werkbaarheid van de verplichting. Het is nodig dat de toelichting duidelijkheid biedt over de relatie tot deze signalen. Een minder belastend alternatief is verder om de pauzeknop ingedrukt te houden, zolang nut en noodzaak van de maatregel niet onderbouwd is.

ATR advies aan de minister van Langdurige Zorg en Sport – AMvB Pauzeknop jaarverantwoording.