Politieke partijen vaag over vermindering regeldruk

De noodzakelijke bezuinigingen in Nederland vereisen verhoogde inzet op reductie van regeldruk. Veel politieke partijen hebben dit thema daarom opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Veel plannen om de regeldruk te verminderen zijn echter weinig concreet. Uit onderzoek van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) blijkt dat vermindering van regeldruk bij slechts weinig partijen een echt speerpunt is. Wil de regeldruk in Nederland de komende kabinetsperiode daadwerkelijk verminderen, dan zal het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet stevige en vooral concrete afspraken moeten bevatten over hoe die vermindering te verwezenlijken.