Presentatie Eric Helder bijeenkomst “Beter en Concreter”

Collegeled Eric Helder heeft op 13 februari 2014 een presentatie gehouden bij een gezamenlijke bijeenkomst van de Interbestuurlijk Taskforce “Beter en Concreter” en de regionale ambassadeurs. Actal en Beter en concreter wisselen wederzijds kennis en ervaringen uit. De bijeenkomst vond plaats bij de VNG.