Werkprogramma’s

Conform Kaderwet adviescolleges zal ATR elk jaar vóór 1 september een werkprogramma opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

ATR Werkprogramma 2024

ATR Werkprogramma 2022

ATR Werkprogramma 2021

ATR Werkprogramma 2020

ATR Werkprogramma 2019

ATR Werkprogramma 2018