Werkprogramma’s

Conform Kaderwet adviescolleges zal ATR elk jaar vóór 1 september een werkprogramma opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de minister van Economische Zaken. Het eerste werkprogramma zal kalenderjaar 2018 betreffen.  Dit werkprogramma zal in januari 2018 openbaar worden.