Werkprogramma’s

Conform Kaderwet adviescolleges zal ATR elk jaar vóór 1 september een werkprogramma opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

ATR Werkprogramma 2021

ATR Werkprogramma 2020

ATR Werkprogramma 2019

ATR Werkprogramma 2018