Rapport Gevolgen amendementen voor administratieve lasten en regeldruk

Uit het onderzoek dat Actal in 2011 heeft laten uitvoeren, blijkt dat in 2010 347 amendementen zijn ingediend. Uiteindelijk zijn er 13 aangenomen amendementen gevonden die gevolgen voor regeldruk hebben. Per saldo vallen de toe- en afnamen van de regeldruk ongeveer tegen elkaar weg. Bij 4 amendementen is tijdens het debat ingegaan op de gevolgen voor regeldruk.
Bij de ingediende amendementen wordt in de toelichting weinig aandacht geschonken aan de gevolgen voor administratieve lasten en regeldruk. Uit de gevallen waarin dat wel is gedaan, blijkt dat de kennis van de vermindering van regeldruk binnen het parlement verbeterd kan worden.