Reactie Actal op EU raadpleging slimme regelgeving

Een aanzienlijk deel van de regeldruk in Nederland komt voort uit Europese regelgeving. Een ambitieuze aanpak om de regeldruk van Europese verplichtingen te verminderen is nodig om regeldruk merkbaar te verminderen voor Nederlandse bedrijven, burgers en professionals. Wij vinden het belangrijk dat de EU in navolging van het huidige Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de EU, met een nieuwe programma komt en daarin een ambitieuze reductiedoelstelling vastlegt.  Samen met onze zusterorganisaties in Duitsland (NKR), Zweden (Regelrådet), het Verenigd Koninkrijk (RPC) en Tsjechië (RIAB) hebben wij gereageerd op de raadpleging van de Europese Commissie over slimme regelgeving.
Onze volledige reactie op de raadpleging vindt u hier.