Regeldruk door BTW-verhoging

Actal heeft signalen ontvangen dat de invoeringsdatum van 1 oktober 2012 voor de verhoging van de BTW van 19% naar 21% veel regeldruk oplevert. Naar aanleiding van deze signalen heeft Actal de staatssecretaris van Financiën per brief geadviseerd om deze eenmalige administratieve  lasten in beeld te brengen. Het advies vraagt bovendien aan de staatssecretaris op welke wijze hij deze lasten zal compenseren.