Regeldruk en verbetermogelijkheden wetsvoorstel natuurbescherming

Naar aanleiding van ons advies ‘Regeldruk Wet natuurbescherming’ van 19 november 2014 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken besloten de regeldruk als gevolg van het wetsvoorstel natuurbescherming, zoals gewijzigd bij nota van wijziging, te laten onderzoeken. Het onderzoek maakt duidelijk dat het wetsvoorstel tot regeldruk leidt en dat er verbetermogelijkheden zijn. Op 17 april 2015 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek. In haar brief kondigde zij ook een separate reactie van Actal op het onderzoek aan. In deze reactie geven wij enkele aandachtspunten die van belang zijn voor de beoordeling van de in het rapport opgenomen ramingen. En wij adviseren hoe de staatssecretaris risico’s voor de toekomstige regeldruk kan verminderen. Op 24  april 2015 heeft de staatssecretaris de reactie van Actal  aangeboden aan de Tweede Kamer. De aanbiedingsbrief treft u hier.