Regeldruk Energie-investeringsaftrek (EIA) is een zoekplaatje

Bij wijzigingen van de zogenaamde Energielijst die de fiscale aftrek-categorieën van de energie-investeringsaftrek bevat, wordt steeds opgemerkt dat de verplichtingen niet veranderen en daarmee de regeldruk ook niet. Die regeldruk blijkt echter nooit in kaart te zijn gebracht, althans niet recent. Het huidige voorstel betreft een tussentijdse wijziging van de Energielijst die enkele categorieën van fiscale steun herstelt die juist enkele maanden eerder waren geschrapt. De motivering van deze gang van zaken blijft ongewis.

Energie-investeringsaftrek

De regeling voor de energie-investeringsaftrek bestaat sinds 2001. In de bijlage bij de regeling (de zogenoemde Energielijst) worden de energiebesparende investeringen omschreven waarvoor bedrijven fiscaal voordeel kunnen krijgen. Deze lijst wordt voor elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld, maar soms zijn er (zoals in het onderhavige geval) tussentijdse wijzigingen.

Het huidige voorstel is een wijziging waarmee een aantal aftrek-categorieën worden teruggezet die in de vorige reguliere herziening van december 2022 juist waren geschrapt. Het gaat om 1) energiebesparingsopties in de sector glastuinbouw, 2) warmte- en koudenetten, en 3) afvang en opslag van CO2. De precieze redenen voor deze gang van zaken blijven onduidelijk. Dit zou beter moeten worden toegelicht. Waarom gaat het argument niet meer op dat in december 2022 werd gegeven, namelijk dat er voor de betreffende aftrek-categorieën andere steunregelingen zijn opgekomen waarmee samenloop is ontstaan?

Het voorstel meldt dat de regeldruk niet verandert omdat de aanmeldingsprocedure hetzelfde blijft. Dit staat ook keer op keer in de toelichtingen van de reguliere wijzigingsrondes van de EIA. Er blijkt echter geen originele regeldrukberekening te zijn waar op teruggevallen kan worden. Deze zal bij de volgende reguliere herziening van de EIA moeten worden opgesteld.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Advies energie-investeringsaftrek 2023.