Actal vraagt ervaringen leraren

Actal is op zoek naar ervaringen en tips van leraren hoe hun regeldruk kan worden verminderd. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Actal gevraagd te adviseren over de regeldruk onder leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroeps­onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Op basis van het onderzoek dat het Ministerie heeft laten doen schrijft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder andere het volgende:

 

“Een teveel aan bureaucratie – leraren spreken zelf liever over administratief gedoe – is blijkens het onderzoek alleen in het mbo een ernstig probleem als het gaat om de tijd die zij daar aan besteden. In het po, vo, hbo en wo neemt administratie een relatief klein deel van de werkzaamheden van de leraren in beslag.”

 

Ter voorbereiding van ons advies vragen wij ervaringen en tips van leraren. U kunt deze melden met de ‘feedback’ button op de pagina Onderzoek regeldruk leraren.  Wij vragen u om daarbij aan te geven of het po, vo, mbo, hbo of wo betreft.

 

 

 

Klik hier voor de volledige brief van het Ministerie van OCW.

 

Klik hier voor het onderzoeksrapport waar het ministerie zich op baseert.