Regeldruk preferentiebeleid

Actal heeft onderzoek gedaan naar een signaal dat het preferentiebeleid voor met name apothekers veel bureaucratie en complexiteit oplevert. Als gevolg van het preferentiebeleid kunnen zorgverzekeraars een voorkeur bepalen voor geneesmiddelen van een bepaalde fabrikant voor een bepaalde periode. De overheid schrijft voor dat verzekeraars tenminste één middel als preferent aanwijzen, en uit de onderzoeken blijkt dat zorgverzekeraars aan die eis voldoen. Daarbij hanteren verschillende zorgverzekeraars meerdere prijsmodellen.

 

Ons onderzoek laat zien dat het signaal van de farmaceutisch zorgverleners begrijpelijk is. Het laat ook zien dat de veldpartijen in deze inmiddels geliberaliseerde markt primair zelf aan zet zijn om afspraken te maken over het terugdringen van de ervaren bureaucratie en complexiteit. Dergelijke afspraken zijn ook in het belang van de continuïteit van de goede dienstverlening aan de klanten van de zorgverleners.

 

Ons onderzoek concludeert dat de veldpartijen in een bestuurlijk overleg een aantal praktische knelpunten kunnen oppakken en gezamenlijk de bureaucratie en complexiteit kunnen verminderen. Het onderzoek draagt daartoe enkele mogelijkheden aan. Actal heeft hierover een brief gestuurd aan de veldpartijen die deelnemen aan het bestuurlijk overleg farmacie.