Regeldruk van uitbreiding reikwijdte normering topinkomens niet in beeld

Op 11 april 2016 heeft minister Plasterk het wetsvoorstel Uitbreiding personele reikwijdte WNT opengesteld voor consultatie. In zijn reactie op de consultatieversie constateert Actal dat het voorstel instellingen verplicht om de bezoldiging te publiceren voor dienstbetrekkingen korter dan een jaar, indien deze bezoldiging naar rato van de duur van het dienstverband hoger is dan het gestelde maximum. De regeldrukgevolgen van deze verplichting zijn niet in beeld gebracht. Ook wijst Actal op het feit dat sinds de invoering reeds een groot aantal wijzigingen van de WNT en onderliggende uitvoeringsregelgeving heeft plaatsgevonden. Frequente wijzigingen vormen een belangrijke bron van ervaren regeldruk. De betrokken organisaties moeten immers steeds kennis nemen van de wijziging. En zij moeten aanpassingen doorvoeren in hun contracten en boekhouding. Actal adviseert om ook deze initiële aanpassingskosten in beeld te brengen.