Regeldruk verhoogt kosten in de bouw met miljoenen

Actal heeft op uitnodiging van de tijdelijke commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer deel­genomen aan het rondetafelgesprek over de bouwkosten. In dit gesprek heeft collegelid Lili Doude van Troostwijk een uiteenzetting gegeven van de mogelijkheden om door vereenvoudiging van de bouwregels de kosten in de bouw te verlagen. Dit is goed voor de woningmarkt, de bouwsector en daarmee ook voor de Nederlandse economie.

 

Als gevolg van de regeldruk lopen de kosten in de bouw hoog op. De bouwregelgeving heeft betrekking op een groot aantal burgers en bedrijven en de kosten van procedures zijn aanzienlijk. De administratieve lasten zijn alleen voor de Woningwet al fors: per jaar 190.000 uur en 62,8 miljoen euro voor burgers en 92 miljoen euro voor bedrijven (berekeningen uit 2012). Voor de inhoudelijke nalevingskosten is geen integrale nulmeting beschikbaar. Naar verwachting bedragen deze kosten een veelvoud van de administratieve lasten. Zo bedragen de inhoudelijke nalevingskosten van (een deel van) het (oude) bouwbesluit al zo’n 600 miljoen euro per jaar.

 

Actal heeft advies uitgebracht over de beoogde herziening van de bouwregelgeving en heeft in 2012 hierover in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer gesproken. Actal pleit er voor om het advies op te volgen door de knelpunten aan te pakken en de besparingen te verzilveren. In het gesprek met de tijdelijke commissie Huizenprijzen heeft Actal zich geconcentreerd op de specifieke regels voor de bouw. Ook buiten de bouwregels zijn er verschillende domeinen die regeldruk veroorzaken en zodoende de kosten omhoog stuwen. Hierbij kan worden gedacht aan fiscale en sociale regelgeving.

 

Hieronder vindt u de links naar ons advies over de herziening van de bouwregelgeving en de gespreks­notitie

 

Gespreksnotitie Actal t.b.v. Tijdelijke Commissie Huizenprijzen

 

Advies Bouwstenen voor minder regeldruk